RODINA A DETI

Naše dlhoročné skúsenosti s úspešným vedením rozvodov, konaní o výživné, určenie a zapretie otcovstva, konania o návrat podľa Haagskeho dohovoru a iných rodinno-právnych konaní využijeme vo Váš prospech. Máme bohaté skúsenosti s konaniami s cudzím prvkom, kde je jeden z rodičov cudzinec.
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti rodinného práva.

FIRMA A PODNIKANIE

Pomoc pri začatí podnikania
Právny servis pre eshopy
Ukončenie podnikania
Obchodné zmluvy, obchodné transakcie
Marketingové a mediálne právo
Kúpa a predaj podniku
Správa obchodných spoločností
Obchodné súdne spory
Rozhodcovské konania
Transakcie s medzinárodným prvkom
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti obchodného práva a odporúčanie pre medzinárodné obchodné právo z medzinárodných ratingových spoločností.

MAJETOK

Právo nehnuteľností
Správa majetku klientov
Nájom nebytových priestorov
Investičné a developerské projekty
Kúpa a predaj nehnuteľností
Súdne spory
Osobný bankrot
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti vedenia súdnych sporov.


"Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť." (Antoine de Saint-Exupéry)

Mojim veľkým vzorom boli advocatus Starovekého Ríma. Advocatus zamenal "privolaný". Mali čestné postavenie v spoločnosti, rešpektovali právo, uctievali hodnotu slova a gesta, zachovávali teóriu spravodlivosti a neustále sa udržiavali vo vzdelanosti, stým že poznali nielen právo ale aj filozofiu a iné oblasti, aby si zachovali nadhľad.

Tieto ideály dodržiavam aj v dnešnej dobe, rešpektovať spravodlivosť, udržiavať sa neustále vzdelaná a informovaná a ovládať umenie reči. Verím, že tieto hodnoty pomáhajú v odlíšení mojej advokátskej praxe a prispievajú k pohode klientov a k riešeniu ich právnych problémov tak, aby boli s riešením spokojní.

Čo sa týka zamerania advokátskej kancelárie, komplexné právne služby sú poskytované v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností, rodinného práva, práva obchodných spoločností, autorského práva, pracovného práva, finančného práva. K výkonu povolania pristupujeme zodpovedne a s nadšením pre vec. Kvalifikovaným prístupom riešime zverené právne problémy svojich klientov v maximálnej kvalite a v požadovanom čase. Úspech našich klientov považujeme za náš úspech.

Poradenstvo je poskytované vysoko profesionálne, transparentne, spoľahlivo a na základe individuálnych potrieb klienta. Tieto služby poskytujeme komplexne, na základe zhodnotenia faktickej situácie klienta vo všetkých súvislostiach a za prijateľnú odmenu. Efektivitu spolupráce s našimi klientmi dosahujeme využívaním moderných technológií. Právne služby poskytujeme v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.


Prečo si vybrať nás:

1. záruka najlepšieho servisu ocenená medzinárodnými oceneniami a spokojnosťou klientov

2. rýchlosť komunikácie s klientom, každý klient je pre nás ten najdôležitejší

3. ľudský a individuálny prístup                                        

4. zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta

5. vysoká kvalita poradenstva

Využite výhody malej kancelárie spočívajúce vo flexibilite a rýchlosti v spojení s výhodami kancelárii medzinárodnej veľkosti spočívajúce v zachovaní medzinárodných štandardov a partneroch po celom svete


Ako dôkaz kvality našich služieb za nás hovoria ocenenia, ktoré sme získali

Víťaz kategórie medzinárodné obchodné právo na Slovensku za rok 2018, 2019 a 2020 - Global Law Experts (GLE) a International Advisory Experts (IAE), Leaders in Law
Víťaz kategórie európske právo na Slovensku za rok 2018, 2019 - Excellence Awards
Víťaz kategórie rodinné právo na Slovensku za roky 2014, 2015, 2016, 2018 - Corporate INTL Global Awards, Aquisition INTL, Fox Academy, Women in Law
Víťaz kategórie sporovú agendu na Slovensku pre roky 2015, 2016, 2018 - Finance monthly, Women in Law,  Aquisition INTL a rok 2019 Women in Law
Víťaz kategórie medzinárodné právo na Slovensku pre rok 2016 - Professional Sector Network
Víťaz kategórie obchodné právo na Slovensku pre rok 2015 a 2020 - Lawyer Monthly a Corporate INTL, International Advisory Experts award
Víťaz kategórie ochrana údajov na Slovensku pre rok 2021 - Finance Monthly Magazine, Fintech Awards 2021

Člen American International Commercial Arbitration Court

Sme odporúčaná advokátska kancelária pre Medzinárodné obchodné právo na Slovensku Global Law Experts

 

 


V médiách

RTVS Markíza SME Trend SME Blog

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si eBook "úspešné zvládnutie rozvodu" ZDARMA

Video


Video