RODINA A DETI

Naše dlhoročné skúsenosti s úspešným vedením rozvodov, konaní o výživné, určenie a zapretie otcovstva, konania o návrat podľa Haagskeho dohovoru a iných rodinno-právnych konaní využijeme vo Váš prospech. Máme bohaté skúsenosti s konaniami s cudzím prvkom, kde je jeden z rodičov cudzinec.
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti rodinného práva.

FIRMA A PODNIKANIE

Pomoc pri začatí podnikania
Právny servis pre eshopy
Ukončenie podnikania
Obchodné zmluvy, obchodné transakcie
Marketingové a mediálne právo
Kúpa a predaj podniku
Správa obchodných spoločností
Obchodné súdne spory
Rozhodcovské konania
Transakcie s medzinárodným prvkom
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti obchodného práva a odporúčanie pre medzinárodné obchodné právo z medzinárodných ratingových spoločností.

MAJETOK

Právo nehnuteľností
Správa majetku klientov
Nájom nebytových priestorov
Investičné a developerské projekty
Kúpa a predaj nehnuteľností
Súdne spory
Osobný bankrot
Dôkazom kvality sú získané medzinárodné ocenenia v oblasti vedenia súdnych sporov.


"Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť." (Antoine de Saint-Exupéry)

Mojim veľkým vzorom boli advocatus Starovekého Ríma. Advocatus zamenal "privolaný". Mali čestné postavenie v spoločnosti, rešpektovali právo, uctievali hodnotu slova a gesta, zachovávali teóriu spravodlivosti a neustále sa udržiavali vo vzdelanosti, stým že poznali nielen právo ale aj filozofiu a iné oblasti, aby si zachovali nadhľad.

Tieto ideály dodržiavam aj v dnešnej dobe, rešpektovať spravodlivosť, udržiavať sa neustále vzdelaná a informovaná a ovládať umenie reči. Verím, že tieto hodnoty pomáhajú v odlíšení mojej advokátskej praxe a prispievajú k pohode klientov a k riešeniu ich právnych problémov tak, aby boli s riešením spokojní.

Čo sa týka zamerania advokátskej kancelárie, komplexné právne služby sú poskytované v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností, rodinného práva, práva obchodných spoločností, autorského práva, pracovného práva, finančného práva. K výkonu povolania pristupujeme zodpovedne a s nadšením pre vec. Kvalifikovaným prístupom riešime zverené právne problémy svojich klientov v maximálnej kvalite a v požadovanom čase. Úspech našich klientov považujeme za náš úspech.

Poradenstvo je poskytované vysoko profesionálne, transparentne, spoľahlivo a na základe individuálnych potrieb klienta. Tieto služby poskytujeme komplexne, na základe zhodnotenia faktickej situácie klienta vo všetkých súvislostiach a za prijateľnú odmenu. Efektivitu spolupráce s našimi klientmi dosahujeme využívaním moderných technológií. Právne služby poskytujeme v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.


Prečo si vybrať nás:

1. záruka najlepšieho servisu ocenená medzinárodnými oceneniami a spokojnosťou klientov

2. rýchlosť komunikácie s klientom, každý klient je pre nás ten najdôležitejší

3. ľudský a individuálny prístup                                        

4. zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta

5. vysoká kvalita poradenstva

Využite výhody malej kancelárie spočívajúce vo flexibilite a rýchlosti v spojení s výhodami kancelárii medzinárodnej veľkosti spočívajúce v zachovaní medzinárodných štandardov a partneroch po celom svete


Ako dôkaz kvality našich služieb za nás hovoria ocenenia, ktoré sme získali

Víťaz kategórie medzinárodné obchodné právo na Slovensku za rok 2018
Víťaz kategórie európske právo na Slovensku za rok 2018
Víťaz kategórie rodinné právo na Slovensku za roky 2014, 2015, 2016, 2018 - Corporate INTL Global Awards, Aquisition INTL, Fox Academy, Women in Law
Víťaz kategórie sporovú agendu na Slovensku pre roky 2015, 2016, 2018 - Finance monthly, Women in Law,  Aquisition INTL
Víťaz kategórie medzinárodné právo na Slovensku pre rok 2016 - Professional Sector Network
Víťaz kategórie obchodné právo na Slovensku pre rok 2015 - Lawyer Monthly a Corporate INTL

Člen American International Commercial Arbitration Court

Sme odporúčaná advokátska kancelária pre Medzinárodné obchodné právo na Slovensku Global Law Experts

 

 


V médiách

RTVS Markíza SME Trend SME Blog

Zadajte svoj e-mail a stiahnite si eBook "úspešné zvládnutie rozvodu" ZDARMA

Video


Video