Novinky

Zmeny pri splynutí, zlúčení a rozdelení spločnosti

Čítajte tu

Zmeny v katastrálnom konaní, v náležitostiach kúpnej zmluvy a iné

Čítajte tu

Súdne konanie

chystáte sa podať žalobu na súd? Žaluje Vás niekto? Prečítajte si tipy na správnenie pred súdom z našej kancelárie.

Čítajte viac

 

GDPR - čo sú osobné údaje

GDPR zásadne zmenilo definíciu osobných údajov. Čo je osobným údajom sa dočítate bližšie na našej stránke.

Čítajte viac

 

GDPR - princípy, práva a povinnosti

GDPR a z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Čítajte viac

 

GDPR - základné informácie

GDPR predstavuje absolútnu zmenu a posun vo vnímaní ochrany osobných údajov.

Čítajte viac

 

Ochrana zahraničných investícii po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ C-284/16 SR vs. Achmea B.V

Súdny dvor uviedol, že je v rozpore s čl. 267 a 344 ZFEÚ, aby existovalo ustanovenie medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi dvoma členskými štátmi podľa ktorej investor jedného z týchto členských štátov môže v prípade sporu týkajúceho sa investícií v druhom členskom štáte začať konanie pred rozhodcovským súdom, ktorého právomoc sa tento členský štát zaviazal akceptovať.

Čítajte viac

 

Ludské práva na internete a ich ochrana

Ľudské práva sú vo všeobecnosti súčasťou ústavy a ochrany na internete. Článok sa zaoberá problematikou ľudských práv, či sú chránené na internete a akú je súčasná úroveň ochrany. Je súčasná ochrana postačujúca?

Čítajte viac