EU Business Register

Varovanie pred praktikami spoločnosti EU Business Register (alebo jej podobnými)

Chceme upozorniť na správanie a praktiky spoločnosti EU Business Register (alebo inej s iným názvom) aby sa podnikatelia vyvarovali konaniu s touto spoločnostou a tak predišli zbytočným problémom.

Spoločnosť funguje na princípe podpisu formulára, ktorý požaduje vypísať, s tým, že obchodnú spoločnosť zaregistruje vo svojej databáze. Celkovým vzhľadom pôsobí formulár tak, aby vyvolal dojem, že registrácia je bezplatná. V hlavičke formulára je uvedené, že zmeny údajov v registri sú bezplatné, pričom na konci formulára sa nachádza malým písmom upovedomenie o ročnom poplatku za evidenciu obchodnej spoločnosti v registri. Toto si však nie každý prečíta a v domnení, že služba je bezplatná formulár vypíše a zašle spoločnosti na registráciu. Následne však podnikateľ obdrží faktúru na nemalú sumu. Tým to celé nekončí, v prípade ak faktúru neuhradí prichádzajú mu výzvy z rôznych spoločností zaoberajúcimi sa vymáhaním pohľadávok a jeho dlh u danej spoločnosti narastá o úroky z omeškania a náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Preto ešte raz týmto upozorňujeme podnikateľov, aby si poriadne preštudovali takéto formuláre a nepodpisovali ich, hlavne ak sú prezentované ako bezplatné.